QGIS for advanced users

Course typeQGIS for advanced users
DescriptionQGIS jako komplexní nástroj pro řešení náročnějších úloh. Tento kurz je určen všem, kteří potřebují provádět pokročilé analýzy geografických dat s využitím širokého sortimentu zásuvných modulů včetně využívání analytickým možností GRASS GIS. Před tímto kurzem doporučujeme absolvovat školení GRASS GIS pro začátečníky. QGIS as tool for solving more difficult complex tasks. This course prepared for all the people, who need to perform advanced analysis of geospatial data with usage of wide variant of plug-ins, including the analytical capabilities of GRASS GIS. We advice to attend GRASS GIS for beginners training course before this one.
Instruction hours8
Linkhttp://gismentors.cz/skoleni/qgis/