Developing QGIS plugins

Course typeDeveloping QGIS plugins
DescriptionZásuvné moduly (plugins) pro QGIS v jazyce Python. Na tomto školení probereme QGIS Python API a ukážeme si několik způsobů, jak ovládat QGIS z prostředí jazyka Python. V další části si od začátku vytvoříme zásuvný modul, navrhneme jeho vizuální vzhled v prostředí Qt Designer a zprovozníme v textovém editoru. Zásuvný modul následně přidáme do QGIS a představíme také cestu, jak zásuvný modul publikovat pro ostatní uživatele. Před tímto kurzem je výhodné absolvovat kurz GeoPython, ale není to nezbytné. QGIS Plug-ins in the Python programming language. During the training course, we make an introduction to QGIS Python API and show the ways, how to work with QGIS trough this API. Next it will be demonstrated, how to create custom plug-in, design it's appearance using Qg Designer and will make it work. At the end, we will publish the plug-in for other fellow-users. It is advised to take part at the GeoPython course, but not necessary.
Instruction hours8
Linkhttp://gismentors.cz/skoleni/qgis/