QGIS w planowaniu przestrzennym

Course typeQGIS w planowaniu przestrzennym
DescriptionPlanowanie przestrzenne w QGIS to szkolenie przeznaczone dla planistów, urbanistów oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces planistyczny. Swoim zakresem obejmuje każdy etap tworzenia planu oraz pozwala zapoznać się z narzędziami niezbędnymi do wykonania planu w całości w QGIS. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił: - wczytać dane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP) - wczytać dane z zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), rastry - stworzyć materiały kartograficzne do inwentaryzacji urbanistycznej (np. mapa własności gruntów) - narysować plan z użyciem narzędzi zaawansowanej edycji w QGIS oraz nadać mu odpowiednia symbolizację - dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna) - wygenerować mapę – załącznik graficzny do uchwały
Instruction hours14h
Linkhttps://gis-support.pl/qgis-w-planowaniu-przestrzennym/