QGIS w inwentaryzacji środowiska

Course typeQGIS w inwentaryzacji środowiska
DescriptionPo szkoleniu uczestnik będzie potrafił: - wczytać dane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP) - wczytać dane z zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), rastry - stworzyć materiały kartograficzne do inwentaryzacji przyrodniczej (np. mapa lokalizacji obiektów hydrotechnicznych) - narysować plan z użyciem narzędzi zaawansowanej edycji w QGIS oraz nadać mu odpowiednia symbolizację - dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna) - wygenerować mapę – załącznik graficzny do opracowania
Instruction hours14
Linkhttps://gis-support.pl/qgis-w-inwentaryzacji-srodowiska/