Python w QGIS

Course typePython w QGIS
DescriptionSzkolenie skierowane jest do osób chcących rozszerzyć standardowe możliwości QGIS 3 o nowe funkcjonalności. Narzędzia geoprocessingu stanowią centralny punkt, w którym zebrane są algorytmy służące tworzeniu, zarządzaniu i analizowaniu danych przestrzennych. Dzięki możliwości pisania własnych skryptów w języku programowania Python pozwalają one również na uproszczenie przetwarzania warstw wektorowych i rastrowych oraz zautomatyzowanie wykonywania czasochłonnych operacji.
Instruction hours21
Linkhttps://gis-support.pl/python-w-gis-i-qgis/