Bazy danych w QGIS

Course typeBazy danych w QGIS
DescriptionSzkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu wykorzystania baz danych w pracy z danymi geograficznymi, ze szczególnym uwzględnieniem bazy PostGIS. Szkolenie jest zorganizowane w formie warsztatu, w ramach którego uczestnicy zapoznają się z wszystkimi istotnymi aspektami pracy w środowisku bazy danych. Po ukończeniu szkolenia użytkownik będzie umiał połączyć program QGIS z serwerem bazy danych, dokonać zasilenia bazy, przeprowadzić kontrolę jakości danych, edytować dane oraz wykonać analizy przestrzenne, a także sprawnie posługiwać się dokumentacją i poszukiwać informacji o bardziej zaawansowanych funkcjach bazy PostGIS.
Instruction hours14
Linkhttps://gis-support.pl/bazy-danych-w-qgis/