Analizy przestrzenne w QGIS (Dec. 4, 2019 to Dec. 5, 2019)